Technikum w zawodzie - Technik Informatyk

Technik informatyk to zawód umożliwiający podjęcie pracy w intensywnie rozwijającej się branży informatycznej.

Technik informatyk jest poszukiwanym specjalistą na rynku pracy, ze względu na proces informatyzacji - dziś każde przedsiębiorstwo
i urząd uzależnione jest od sprzętu IT i sieci informatycznych.