DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Dudzic

 

WICEDYREKTORZY

mgr Barbara Olech

mgr Alicja Filipowicz

 

KIEROWNIK PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

mgr Iwona Ustaszewska