ERASMUS +

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce realizuje akredytowany projekt 2021-1-PL01-KA121-VET-000009120 w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe dla uczniów i kadry.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Głównym celem projektu jest:

  1. Promowanie wiedzy o wspólnym europejskim dziedzictwie i bogactwie różnorodności;
  2. Wspieranie rozwoju sieci kontaktów w Europie;
  3. Poprawa jakości pracy placówki oświatowej, osiągana przez udział jej uczniów oraz pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak wyjazdy szkoleniowe, warsztaty przedmiotowe, kursy doskonalące;
  4. Wyrównywanie szans społecznych poprzez angażowanie do udziału w mobilnościach uczniów o mniejszych szansach;
  5. Rozwój kompetencji kluczowych głównie językowych;
  6. Współpraca w zakresie bieżącej wymiany doświadczeń w celu przygotowania do zaproszenia ekspertów lub nauczycieli stażystów oraz organizowania wizyt przygotowawczych.

 

Będzie to możliwe dzięki udziałowi 20 uczniów wraz z opiekunami w mobilności edukacyjnej, ich aktywizacja i podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych w okresie od 01.11.2021 do 31.10.2022 w Szkole w Barcelos (Portugalia). Dokładny termin będzie uzgodniony w trakcie rekrutacji.

W ramach działań projektowych przewidziano również wsparcie przygotowawcze przed mobilnością (zajęcia językowe, kulturowe, pedagogiczne i organizacyjne), wizytę przygotowawczą, udział w programie kulturowym i zajęciach pozalekcyjnych, a także rekrutację, ewaluację i upowszechnianie.

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie.

Ostatnie posty