EGZAMIN MATURALNY 2020

Komunikat dla absolwentów składających deklarację maturalną na egzamin w roku 2020 do dyrektora OKE

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

Informacje dla maturzystów:

Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca 2020 r. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. 

Terminy egzaminów

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Harmonogram egzaminu maturalnego 2020

Więcej na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020