W naszej szkole wszyscy uczniowie mają możliwość indywidualnych spotkań oraz uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych z doradcami zawodowymi, tj. Panią Beatą Mróz oraz Panią Sylwią Malinowską.

Spotkania doradczo – edukacyjne poświęcone są min. samopoznaniu uczniów, uwarunkowaniom budowania sukcesu życiowego i planowania własnej kariery edukacyjnej oraz zawodowej.


Doradca zawodowy poleca:

 

Konferencje


W dniu 10 listopada Sylwia Malinowska, doradca zawodowy reprezentowała naszą szkołę na konferencji. REweLACJE to:

 • jedyna konferencja, która łączy w sobie psychologię relacji z metodyką nauczania, która te relacje skutecznie wzmacnia,
 • jedyna konferencja, która proponuje równolegle warsztaty nastawione na rozwój osobisty nauczyciela,
 • osobne bloki warsztatowe dla nauczycieli szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
 • aż 15 bardzo praktycznych warsztatów pełnych gotowych rozwiązań mających na celu budowanie lepszych relacji na linii nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń, nauczyciel-rodzice,
 • 2 inspirujące sesje plenarne pełne refleksji i mądrości na temat radzenia sobie w trudnych sytuacjach klasowych oraz najnowszych odkryć neurodydaktyki
  spotkanie z pasjonatami, wymiana opinii oraz refleksji na temat budowania relacji w edukacji,
 • zapoznanie się z kampanią #RokRelacji.

Organizator

5.11.2018 r. doradca zawodowy Sylwia Malinowska wzięła udział w Konferencji inaugurującej Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce – European Vocational Skills Week

Konferencja odbyła się w Warszawie i została zorganizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Głównym celem wydarzenia jest promocja kształcenia i szkolenia zawodowego. W trakcie paneli dyskusyjnych eksperci poruszali kwestie kształcenia umiejętności dla gospodarki i diagnozowania zapotrzebowania na nie.

Równolegle do wystąpień i dyskusji ekspertów odbywały się targi, w ramach których przedstawiciele szkół zawodowych różnych branż,
beneficjenci Programu Erasmus+, zaprezentowali swoje umiejętności i opowiedzieli o atrakcyjności zmieniającego się kształcenia zawodowego oraz współpracy z pracodawcami i wyższymi szkołami zawodowymi.

Wśród nich można było zobaczyć najbardziej utalentowanych polskich uczniów, którzy we wrześniu w Budapeszcie rywalizowali w EuroSkills, czyli europejskim turnieju umiejętności zawodowych.

W dniu 9 października 2018 r. odbyła się konferencja „Przeciwdziałanie bezrobociu oraz ryzyku wykluczenia społecznego i dyskryminacji na rynku pracy” organizowana przez Wojewódzki Urząd pracy w Warszawie filia w Ostrołęce.

Poruszane były zagadnienia z zakresu Ekonomii Społecznej i działań reintegracji społeczno – zawodowej, a także sytuacji kobiet i osób młodych na Rynku Pracy. Prezentowały się instytucje tj.: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania „Kurpsie Razem” oraz „Zaścianek Mazowsza”.

Naszą szkołę na konferencji reprezentowała Pani Sylwia Malinowska, doradca zawodowy.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Ta międzynarodowa kampania promuje świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw.
To również święto tych, którzy nie boją się ryzyka i przełamują bariery.

W tym roku to już XI edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, największego na świecie - organizowanego w 170 krajach.
Nasza szkoła rozpoczęła Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 13 listopada.

 

Uczniowie klas drugich i trzecich:

 • poznali swoje predyspozycje przedsiębiorcze, generowali pomysły na własny biznes w przyszłości,
 • spotkali się z kierownikiem Urzędu Skarbowego w Ostrołęce, który omówił formalności niezbędne przy zakładaniu
  i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Koordynator spotkań:

Sylwia Malinowska

Doradca zawodowy