Lp. zawód symbol cyfrowy zawodu liczba oddziałów liczba uczniów nauczane języki obce przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym
1. Technik architektury krajobrazu

314202

1

30

j. angielski, j. niemiecki biologia
2. Technik fotografii i multimediów

343105

1

30

j. angielski, j. niemiecki język angielski
3. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

311943

1

30

j. angielski, j. niemiecki język angielski
4. Technik informatyk

351203

2

60

j. angielski, j. niemiecki język angielski
5. Technik programista

351406

1

30

j. angielski, j. niemiecki matematyka
6. Technik ochrony środowiska

325511

1

30

j. angielski, j. niemiecki geografia