Opieka stomatologiczna
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce

  1. Szkoła zapewnia uczniom udzielanie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.
  2. Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia przez ucznia. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:
  1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
  2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.
  1. Lekarz dentysta współpracuje z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.
  2. Opiekę stomatologiczną nad uczniami Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce sprawuje lekarz dentysta Anna Netkowska – gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej Nr 6, Ostrołęka, ul. H. Sienkiewicza 15. Telefon kontaktowy: 500 235 700.
  3. Terminy wizyt ustalane są telefonicznie. Uczniowie niepełnoletni na pierwszą wizytę przychodzą z rodzicem/opiekunem prawnym.