Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne 2d i 3D o różnym przeznaczeniu. Efekt pracy technika to różnorodne projekty reklam, opakowań, folderów, ulotek, bilbordów. Reprezentanci zawodu zajmują się także obsługą cyfrowych urządzeń drukujących oraz przygotowują źródłowe materiały cyfrowe w postaci zdjęć i skanów. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  to szybko i dynamicznie rozwijający się zawód.