Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej (wersja Word)

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej (wersja PDF)

Uwaga – Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej wraz z załącznikami składamy do:
– 1 czerwca każdego roku
– 15 listopada każdego roku

 

 
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Wniosek o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (wersja Word)

Wniosek o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (wersja PDF)

Uwaga – Wniosek o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych składamy do:
-15 czerwca każdego roku
-10 grudnia każdego roku

 

!! Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku dzieci wraz z załączonymi fakturami proszę składać do 15 września każdego roku do p. Eweliny w księgowości. !!