Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej (wersja Word)

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej (wersja PDF)

Uwaga – Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej wraz z załącznikami składamy do 16.11.2021 r. do godz. 14.00

 

 

Wniosek o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (wersja Word)

Wniosek o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (wersja PDF)

Uwaga – Wniosek o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych składamy do 14.12.2021