Biuletyn Informacji Publicznej organizacji Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce

Adres: ul. Stefana Jaracza 5, 07-409 Ostrołęka

Redaktor: Marcin Boguniecki

Adres mailowy: marcin.boguniecki@zsz3.ostroleka.edu.pl

Numer telefonu: +48297643852

Inspektor Ochrony Danych: Leszek Kleczkowski

Adres mailowy: iod@ostroleka.edu.pl

Ostatnio zmienione lub dodane strony BIP

Instrukcja obsługi stron BIP

Informację przygotował(a): Marcin Boguniecki

Opublikował(a): Marcin Boguniecki

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana: