Zajęcia edukacyjne

 

W I okresie roku szkolnego 2017/2018 w Naszej szkole, Pani Izabela E. Dąbrowska, przeprowadziła zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, spotykając się z uczniami następujących oddziałów, tj. 1TIa, 1TIb, 2 TE, 2TH, 3 TAK, 4TI, 4TE, 3LOs, 3LOh oraz 3a i 3b gimnazjum.

Spotkania z doradcą poświęcone były rozmowom z uczniami na temat ich uwarunkowań osobowościowych (silnych i słabych jej obszarów), zainteresowań, zamiłowań, zdolności, pasji, systemu wartości i postaw, motywacji do pracy determinujących wybór przez nich szkoły, kierunku kształcenia oraz przyszłego zawodu. Młodzież miała możliwość wypełnienia testów w tym zakresie; z pomocą doradcy zawodowego dokonano analizy, oceny oraz interpretacji ich wyników. Uczniowie tworzyli również mapę cech dobrego pracownika, poszukując ich jednocześnie u siebie. Zdobyli podstawową wiedzę na temat wymagań współczesnego rynku pracy.

 

Dziękuję Wychowawcom, Nauczycielom i Uczniom
za efektywną współpracę.

Zapraszam na kolejne spotkania!
Izabela E. Dąbrowska