Konferencja pedagogiczna

Dnia 9 stycznia 2018 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce odbyła się konferencja pedagogiczna pt. „Doradztwo zawodowe, przywództwo i motywowanie jako wyzwania dla współczesnej edukacji”, która była realizowana przy współpracy z Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną w Gdańsku.  Wśród prelegentów znaleźli się: dr Roman Gawrych – pedagog specjalny, Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, mgr Jolanta Stachurska – starszy wizytator w Mazowieckim Kuratorium Oświaty Delegatura w Ostrołęce, prof. zw. dr hab. Zbigniew Endler – Prorektor ds. Strategii i Rozwoju Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. 

Tematyka referatów konferencyjnych obejmowała m.in.:

  • znaczenie właściwie ukształtowanych umiejętności związanych z przywództwem, motywowaniem i dokonywaniem trafnych wyborów zawodowych w życiu jednostki i społeczeństwa,
  • wskazanie cech osobowych i kompetencji lidera, do których powinien dążyć każdy, kto aspiruje do zarządzania instytucjami lub procesami edukacyjnymi,
  • przybliżenie problematyki doradztwa zawodowego w świetle przepisów prawa oświatowego,
  • analizę wyzwań dla nauczycieli i doradców zawodowych w systemie zreformowanej edukacji,
  • problematykę motywowania pracowników i jej wpływ na jakość i efektywność pracy
    z możliwością rozwoju własnych kompetencji.

Naszą Szkołę na Konferencji reprezentowała Pani Izabela Edyta Dąbrowska – doradca zawodowy