Rodzaj działalności: działalność wspomagająca edukację

Organ prowadzący Szkołę: Urząd Miasta Ostrołęka

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą: Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie

Teren Szkoły: własność miasta Ostrołeka

Budynki, budowle i wyposażenie Szkoły: własność miasta Ostrołeka

Finansowanie: Statutowa działalność Szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.

Informację przygotował(a): Marcin Boguniecki

Opublikował(a): Marcin Boguniecki

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana: