Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3

mgr Anna Dudzic – Dyrektor
mgr Barbara Olech – Wicedyrektor
mgr Alicja Filipowicz – Wicedyrektor
mgr Iwona Ustaszewska – Kierownik Szkolenia Praktycznego

Informację przygotował(a): Marcin Boguniecki

Opublikował(a): Marcin Boguniecki

Stronę utworzono:

Ostatnia zmiana: