Technikum w zawodzie - Technik Programista

Według ekspertów wśród wszystkich zawodów najbardziej poszukiwanym w najbliższych latach będą specjaliści IT - programiści. Wraz z postępującą cyfryzacją i automatyzacją, zapotrzebowanie na pracowników, którzy są w stanie przygotować przedsiębiorstwa od strony technologicznej, będzie tylko rosło.

Technik programista tworzy aplikacje wykorzystując wybrany język i środowisko programistyczne, pisze gry 3D, tworzy strony internetowe, programuje aplikacje mobilne oraz desktopowe.