Wyjazd dydaktyczno-krajoznawczy

Wyjazd dydaktyczno-krajoznawczy do Nadleśnictwa w Spychowie, w którym młodzież z klas I, II i III wraz z opiekunami uczestniczyła w wykładzie dotyczącym ekologii i ochrony zbiorowisk leśnych. Oprócz wykładów uczniowie wzięli udział w grze zespołowej, która polegała na odnalezieniu wszystkich punktów ukrytych w lesie mieszczącym się w nadleśnictwie. Całość zakończyła się wspólnym ogniskiem, ogłoszeniem zwycięskiej  drużyny, oraz wspólnymi zdjęciami przy jeziorze.