Plan lekcji obowiązujący od 17 stycznia
2022 r.

Plan lekcji z podziałem na klasy

Plan lekcji z podziałem na nauczycieli

 

Plan lekcji obowiązujący od 10 stycznia 2022 r.

Plan lekcji z podziałem na klasy

Plan ogólny dla nauczycieli