Wyniki szkolnych konkursów językowych

26 i 27 marca w naszej szkole zostały przeprowadzone dwa konkursy dla uczniów szkoły średniej: z Języka Angielskiego oraz Wiedzy o Kulturze Krajów Niemieckojęzycznych.

Przedstawiamy wyniki:

Konkurs Języka Angielskiego:

I miejsce – Milena Dobkowska klasa IV TI

II miejsce – Tomasz Zaremba klasa IV TI

III miejsce – Konrad Gwiazda klasa I TI a

 

Konkurs Wiedzy o Kulturze Krajów Niemieckojęzycznych:

I miejsce – Patrycja Deptuła klasa IV TAK

II miejsce – Karolina Długokęcka klasa II LOs

III miejsce – Dominika Sienkiewicz – klasa IV TAK

Oficjalne wyniki zostały ogłoszone przez Panią dyrektor podczas Szkolnego Dnia Języków Obcych – 5 kwietnia, gdzie zostały wręczone nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Gratulujemy zwycięzcom!

Dziękujemy sponsorom nagród: Radzie Rodziców, firmie Kaczmarek Electric S.A. oraz Wydawnictwu Macmillan.

 

Organizatorzy:

Nauczyciele języka angielskiego:
Katarzyna Kisielewska
Justyna Frankowska
Patryk Konarski
Katarzyna Trzcianowska

Nauczyciele języka niemieckiego:
Iwona Dziewirska
Danuta Kotowska