Szkolne Dni Ekologii

19 marca rozpoczynamy VIII Edycję Szkolnych Dni Ekologii.

 

 1. Czym są monokultury? Podaj po jednej zalecie i wadzie monokultur.
 2.  Dlaczego nie wolno wypasać bydła przy drogach?
 3. Wymień 2 gady żyjące w Polsce objęte ochroną całkowitą.
 4. Jakie są skutki osuszania gruntów
 5. Dlaczego tak mało gadów żyje w Polsce?
 6. Co to jest rolnictwo ekologiczne?
 7. Jakie formy ochrony przyrody stosowane są w naszym kraju? Podaj 4 formy.
 8. Wymień 3 szkody w środowisku związane z działalnością człowieka.
 9. Co oznacza słowo melioracja?
 10. Wymień surowce, które mogą być ponowie wykorzystane przez przemysł.
 11. Co jest przyczyną powstawania dziury ozonowej?
 12. Co to jest biodegradacja?
 13. Co to jest okres karencji/przy stosowaniu pestycydów/?
 14. Co to jest bioindykator?
 15. Podaj 3 przykłady działań pozwalających zmniejszyć zużycie wody w domu.
 16. Podaj dwa sposoby walki biologicznej ze szkodnikami.
 17. Jakie znasz środki ochrony roślin? Jaką noszą nazwę?
 18. Wymień dwa nawozy naturalne.
 19. Co to jest skala porostowa?
 20. Jak uzyskujemy kompost?
 21. Co to jest rekultywacja?
 22. Co to jest „Natura 2000”?
 23. Wymień trzy zasoby przyrody nie odnawiające się.
 24. Ile jest w Polsce parków narodowych?
 25. Jakie organizmy nazywamy szkodnikami?
 26. Co to jest recykling?
 27. Co oznacza skrót ZSEE?
 28. Dlaczego nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego razem
   z innymi śmieciami?
 29. Wymień 2 rodzaje odpadów niebezpiecznych.
 30. Co oznaczają symbole literowe na urządzeniach elektrycznych?
 31. Wymień 4 substancje niebezpieczne znajdujące się w ZSEE.
 32. Kto jest patronem ekologów ?
 33. Podaj 4 przykłady pozytywnej roli lasów.
 34. Czy przed wyrzuceniem do pojemników opakowania szklane należy umyć?
 35. Przyczyną powstania efektu cieplarnianego jest;
 36. Przed czym chroni nas warstwa ozonowa?
 37. Co powoduje efekt cieplarniany/skutki/?
 38. Na czym polega erozja gleby?
 39. Co jest głównym źródłem powstawania smogu?
 40. Wymień dwa zabiegi chroniące glebę przed erozją.
 41. Podaj znane Ci przyczyny wymierania lub zmniejszania się liczebności gatunków
  (co najmniej 3).
 42. Wymień trzy zasoby przyrody odnawialne
 43. Co oznacza określenie „ochrona częściowa roślin”?
 44. Wymień 3 rezerwaty przyrody znajdujące się  w okolicach Ostrołęki.
 45. Podaj nazwy i logo PN występujących na terenach woj. mazowieckiego
   i podlaskiego.
 46. Najstarszym parkiem narodowym w Polsce jest….
 47. Największym parkiem narodowym pod względem powierzchni jest….
 48. Jak nazywa się miejsce życia bobra?
 49. Jak nazywa się miejsce życia niedźwiedzia?
 50. Rozpoznaj: widłaka, ropuchę, salamandrę, żmiję, traszkę, dziewięćsił bezłodygowy, łosia, żubra, dziurawiec, rojnik górski, koziróg, trzmiel, dudek, sikora uboga, bóbr, suseł.
 51. Co to jest GMO? Podaj przykłady, zalety zagrożenia.
 52. Jak produkuje się żywność ekologiczną?
 53. Czym są monokultury? Podaj po jednej zalecie i wadzie monokultur.
 54.  Dlaczego nie wolno wypasać bydła przy drogach?
 55. Wymień 2 gady żyjące w Polsce objęte ochroną całkowitą.
 56. Jakie są skutki osuszania gruntów
 57. Dlaczego tak mało gadów żyje w Polsce?
 58. Co to jest rolnictwo ekologiczne?
 59. Jakie formy ochrony przyrody stosowane są w naszym kraju? Podaj 4 formy.
 60. Wymień 3 szkody w środowisku związane z działalnością człowieka.
 61. Co oznacza słowo melioracja?
 62. Wymień surowce, które mogą być ponowie wykorzystane przez przemysł.
 63. Co jest przyczyną powstawania dziury ozonowej?
 64. Co to jest biodegradacja?
 65. Co to jest okres karencji/przy stosowaniu pestycydów/?
 66. Co to jest bioindykator?
 67. Podaj 3 przykłady działań pozwalających zmniejszyć zużycie wody w domu.
 68. Podaj dwa sposoby walki biologicznej ze szkodnikami.
 69. Jakie znasz środki ochrony roślin? Jaką noszą nazwę?
 70. Wymień dwa nawozy naturalne.
 71. Co to jest skala porostowa?
 72. Jak uzyskujemy kompost?
 73. Co to jest rekultywacja?
 74. Co to jest „Natura 2000”?
 75. Wymień trzy zasoby przyrody nie odnawiające się.
 76. Ile jest w Polsce parków narodowych?
 77. Jakie organizmy nazywamy szkodnikami?
 78. Co to jest recykling?
 79. Co oznacza skrót ZSEE?
 80. Dlaczego nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego razem z innymi śmieciami?
 81. Wymień 2 rodzaje odpadów niebezpiecznych.
 82. Co oznaczają symbole literowe na urządzeniach elektrycznych?
 83. Wymień 4 substancje niebezpieczne znajdujące się w ZSEE.
 84. Kto jest patronem ekologów ?
 85. Podaj 4 przykłady pozytywnej roli lasów.
 86. Czy przed wyrzuceniem do pojemników opakowania szklane należy umyć?
 87. Przyczyną powstania efektu cieplarnianego jest;
 88. Przed czym chroni nas warstwa ozonowa?
 89. Co powoduje efekt cieplarniany/skutki/?
 90. Na czym polega erozja gleby?
 91. Co jest głównym źródłem powstawania smogu?
 92. Wymień dwa zabiegi chroniące glebę przed erozją.
 93. Podaj znane Ci przyczyny wymierania lub zmniejszania się liczebności gatunków
  (co najmniej 3).
 94. Wymień trzy zasoby przyrody odnawialne
 95. Co oznacza określenie „ochrona częściowa roślin”?
 96. Wymień 3 rezerwaty przyrody znajdujące się  w okolicach Ostrołęki.
 97. Podaj nazwy i logo PN występujących na terenach woj. mazowieckiego
   i podlaskiego.
 98. Najstarszym parkiem narodowym w Polsce jest….
 99. Największym parkiem narodowym pod względem powierzchni jest….
 100. Jak nazywa się miejsce życia bobra?
 101. Jak nazywa się miejsce życia niedźwiedzia?
 102. Rozpoznaj: widłaka, ropuchę, salamandrę, żmiję, traszkę, dziewięćsił bezłodygowy, łosia, żubra, dziurawiec, rojnik górski, koziróg, trzmiel, dudek, sikora uboga, bóbr, suseł.
 103. Co to jest GMO? Podaj przykłady, zalety zagrożenia.
 104. Jak produkuje się żywność ekologiczną?