Ogólnopolski tydzień kariery „Ja na rynku pracy: Moje talenty i kompetencje”

 

W dniach 16-22.10.17r. w naszej szkole w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbyły się spotkania  uczniów z doradcami zawodowymi
CE i PM OHP  w Ostrołęce, przedstawicielami WUP w Warszawie Filia 
w Ostrołęce.  Celem przedsięwzięcia było inspirowanie lokalnych inicjatyw
na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Koordynatorzy  akcji:

Pani Barbara Serejko

Pani Beata Mróz

Pani Izabela Edyta Dąbrowska