„Odkryj swój talent”

Celem inicjatywy, organizowanej w dniach 05-09 listopada 2018 r. pod hasłem „Odkryj swój talent” jest podniesienie atrakcyjności i poprawa wizerunku kształcenia i szkoleń zawodowych w Europie.

Uczniowie klas maturalnych mieli możliwość odkryć swoje talenty oraz potencjał obejmujący cechy osobowe i umiejętności. Wiedza dotycząca preferencji i predyspozycji zawodowych zaprocentuje trafnymi wyborami kolejnego etapu edukacyjno – zawodowego.

Dziękujemy doradcy zawodowemu WUP p. Annie Szczubełek za współpracę.

Koordynator spotkań:

Sylwia Malinowska

Doradca zawodowy