Lekcje z ZUS

W naszej szkole w miesiącu październiku 2017r. prowadzony był przez pracowników ZUS Inspektorat w Ostrołęce Ogólnopolski Projekt pt. „Budowanie świadomości wśród młodzieży w zakresie ubezpieczeń społecznych – lekcje z ZUS”. Uczestniczyły w nim klasy maturalne oraz uczniowie oddziału 2TE.

Koordynatorzy akcji:

Dyrekcja szkoły, doradcy zawodowi: Pani Beata Mróz

Pani Izabela E. Dąbrowska oraz Pani Barbara Ladzińska