Konferencja Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

W dniu 20.11.2017 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji organizuje konferencję promującą ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym
(ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training). Wydarzenie będzie zorganizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych – European Vocational Skills Week.
Odbędzie się ona w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowy przy Alei Poniatowskiego 1.

Głównym jej celem jest promocja kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez prezentację doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz rozwoju kompetencji, umiejętności i talentów. Spotkanie będzie doskonałą okazją do wymiany informacji na temat wartości dodanej systemu ECVET w tworzeniu partnerstw międzynarodowych oraz
we wspieraniu współpracy szkół zawodowych i uczelni z rynkiem pracy, w tym w obszarze kształcenia dualnego. Istotnym elementem będzie ponadto tematyka doradztwa edukacyjno-zawodowego i jego rola w budowaniu ścieżek kariery.

Naszą szkołę reprezentować będzie na Konferencji Pani dr Izabela Edyta Dąbrowska  – doradca zawodowy.