Gimnazjalisto, co dalej?

W tym roku uczniowie gimnazjum stoją przed trudnym wyborem, jakim jest decyzja o dalszym etapie kształcenia.

Możliwości jest wiele.

Gimnazjaliści uczestniczą w spotkaniach z doradcą zawodowym Sylwią Malinowską oraz z doradcami zawodowymi Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP w Ostrołęce. Celem tych zajęć jest zdiagnozowanie preferencji zawodowych młodzieży, przygotowanie jej do trafnego wyboru dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej, zwłaszcza w kontekście dokonujących się zmian w systemie oświaty i rynku pracy w Polsce.