ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE – poradnia psychologiczna on-line

ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE – poradnia psychologiczna on-line

Pandemia to bardzo trudny czas niepokoju, niepewności i często samotności. Wiele osób w tym czasie potrzebuje wsparcia. Nasilają się objawy lęku, paniki, stanów depresyjnych, prób samobójczych i zachowań destrukcyjnych etc. Poradnia on-line jest narzędziem, które ułatwi w tak trudnym dla wszystkich okresie dostęp do pomocy specjalistycznej w sposób bezpieczny, szybki i skuteczny.

Celem jest:

  • Zwiększenie dostępności i skrócenie czasu do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów/wychowanków, kadry pedagogicznej i rodziców poprzez on-line ( video czat/ czat)
  • Zwiększenie wiedzy poprzez udostępnienie szerokiej bazy materiałów z obszaru kryzysu i zaburzeń psychicznych, problemu samobójstw, uzależnień i przemocy oraz edukacji seksualnej uczniów z niepełnosprawnością
  • Zwiększenie współpracy międzysektorowej pomiędzy szkołami a różnymi instytucjami, w tym z zakresu pomocy psychologicznej, ochrony zdrowia i środowiskowego wsparcia poprzez interaktywną mapę Polski i profile instytucji.

Poradnia on-line ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE zawiera:

  • Profile instytucji/specjalistów udzielających wsparcia i pomocy on-line co zapewni współpracę międzysektorową.
  • System rezerwacji indywidulanych konsultacji/psychoterapii oraz grupowych form wsparcia, warsztatów.
  • Moduł komunikacji poprzez on-line wideo / czat jednoosobowy i wideo/czat wieloosobowy ze specjalistami.
  • Wyszukiwarka placówek poprzez interaktywną mapę przedstawiającą w podziale na województwa bazę placówek udzielających wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysu psychicznego.
  • Baza wiedzy: artykuły, prezentacje, informacje, scenariusze zajęć etc.
  • Moduły przesyłania załączników i udostępniania treści Poradnia on-line umożliwia zdalny dostęp do specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, kadry pedagogicznej i rodziców.