Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego

W związku z potrzebą zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznych warunków w drodze do szkoły i domu, organizacji wycieczek oraz ograniczenia ryzyka zakażenia wśród uczestników ferii zimowych, Ministerstwo Infrastruktury przygotowało wytyczne dotyczące zasad korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2.
wytyczne w linku