Wykład nt. „Bezzałogowych statków powietrznych”

W styczniu klasy informatyczne 3 TIB oraz 3TIC uczestniczyły w

. Spotkanie poprowadził Pan dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz, prorektor ds. dydaktyki oraz profesor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Poruszane były zagadnienia dotyczące zwodu informatyka oraz możliwości zatrudnienia w tym zawodzie na światowym rynku pracy. Wykładowca przedstawił rodzaje, wyposażenie oraz możliwości wykorzystania dronów w różnych dziedzinach. Omówione zostały regulacje prawne, zasady korzystania oraz prognoza rozwoju globalnego dronów do 2026 r. Młodzież słuchała z zainteresowaniem, o czym świadczyły pytania do prowadzącego.

Organizatorzy spotkania:

Marcin Boguniecki
Marta Drobnikowska
Sylwia Malinowska