Wycieczka do Białegostoku

11.10.17 r. klasy I, II, III i IV w zawodzie technik architektury krajobrazu uczestniczyły w wycieczce szkolnej do Białegostoku. Celem wizyty było zwiedzanie założeń pałacowo-ogrodowych Branickich oraz muzeum historii medycyny i farmacji.

„Założenie pałacowo-ogrodowe Branickich w Białymstoku dzięki swoim walorom artystycznym i rozmachowi kompozycji zawdzięcza, nadaną mu
w XVIII w., nazwę Polskiego Wersalu.

Mimo późniejszych przekształceń, pozostało jednym z najpiękniejszych
w Polsce założeń barokowych i jednym z najciekawszych dzieł barokowej sztuki ogrodowej. Na tle ówczesnych polskich rezydencji magnackich jest obiektem niezwykle oryginalnym, który odzwierciedla kulturę
i obyczajowość polskiej magnaterii XVIII w.”

Wycieczka zakończyła się pysznym obiadem i drobnymi zakupami w pobliskiej galerii handlowej. Wyjazd zorganizowali nauczyciele przedmiotów zawodowych w technikum architektury krajobrazu.