Uwaga dyktando!!!

Prezydent Miasta Ostrołęki Pan Łukasz Kulik podjął decyzję o zorganizowaniu w Ostrołęce „Dyktanda dla Dorosłych”.
Realizację tego zadania powierzył I Liceum Ogólnokształcącemu im. Gen. J. Bema w Ostrołęce. Regulamin konkursu znajduje na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego http://lo1.ostroleka.pl/2019/11/08/regulamin-dyktanda-dla-doroslych-w-ostrolece/

Mieszkańcy miasta zmagać się będą z ortografią i interpunkcją przez 45 minut. Ponieważ wśród celów dyktanda wymieniono „popularyzację wiedzy z zakresu dziejów Ostrołęki oraz regionu kurpiowskiego” i „doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej, z uwzględnieniem nazw własnych związanych z historią Ostrołęki oraz ziemi kurpiowskiej” można spodziewać się tekstu związanego z Kurpiami i naszym miastem.

W konkursie „Dyktando dla Dorosłych” mogą wziąć udział osoby dorosłe zameldowane w Ostrołęce. Nie każdy ostrołęczanin będzie mógł jednak wziąć udział w dyktandzie. Nie będą mogli go napisać studenci i absolwenci filologii polskiej.

”Dyktando dla Dorosłych” odbędzie się 6 grudnia 2019 r. o godzinie 16:30 w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce, ul. Parkowa 6.

Zachęcamy do udziału w dyktandzie. Powodzenia!