Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 25 czerwca wg poniższego harmonogramu.
W wyznaczonych godzinach zapraszamy na spotkanie z dyrekcją szkoły w sali gimnastycznej, na którym najlepszym uczniom zostaną wręczone świadectwa z wyróżnieniem i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Następnie wychowawcy spotkają się ze swoimi wychowankami w wyznaczonych salach.

Msza święta w intencji uczniów i pracowników szkoły zostanie odprawiona w niedzielę 27 czerwca o godzinie 10.00
w kościele pw. Zbawiciela Świata.

Przydział sal na spotkanie z wychowawcami

w zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Godzina 8.30 Godzina 9.30
1 TP – 213 2 Lpg – 125
1 TI – 126 2 Lsg – 126
1 TAK – 114 2 EHg – 8
1 TO – 215 2 AKg – 114
1 TFM – 216 2 Iag – 125
3 TE/TH – 6 2 Ibg – 212
3 TAK – 124 2 FMg – 213
3 TIa – 24s
2 Lsp – 124
3 TIb – 201 2 Lpp – 215
3 TEn – 214 2 FMp – 216
2 AIp – 212 2 Enp – 214
2 Iap – 202  
2 Ibp– 205