Twoja krew, moje życie

Na przełomie listopada i grudnia uczniowie naszej szkoły zostali włączeni do projektu pt. „Twoja krew, moje życie” zainicjowanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Młodzież najstarszych klas została zapoznana z ideą honorowego krwiodawstwa podczas zajęć z pedagogiem szkolnym i z honorowym dawcą krwi – Panem Robertem Zaorskim.

Uczennice z klasy II LOS: Natalia Lenkiewicz, Karolina Zaorska, Karolina Tyszka, Monika Dębowska przeprowadziły akcję, która w formie zabawy umożliwiła stworzenie tablicy udziału procentowego grup krwi w naszej szkole. Okazało się, że udział procentowy w naszej szkole jest zbieżny z udziałem procentowym grup krwi w Polsce. Najczęściej występującą jest grupa ARHD+ i 0RHD+.
Niestety wielu uczniów nie przyłączyło się do zabawy, ponieważ nie zna swojej grupy krwi.

Uwaga!

Znajomość grupy krwi najistotniejsza jest przy przetaczaniu krwi. Transfuzja krwi niezgodnej pod względem antygenowym prowadzi do wstrząsu hemolitycznego. Pod uwagę przede wszystkim bierze się układ AB0 i układ Rh, które każda osoba powinna znać. Badanie grupy krwi ma znaczenie przy ustalaniu ojcostwa, możliwym konflikcie serologicznym i krwiodawstwie. Naukowcy badają związek grup krwi z zapadalnością na konkretne choroby: raka żołądka i trzustki, wrzody żołądka, miażdżycę, chorobę niedokrwienną serca.
Znając swoją grupę krwi, można szczególnie skupić się na profilaktyce tychże chorób, przez co zapobiegniemy ich rozwojowi i unikniemy nieprzyjemnych konsekwencji.

Organizatorzy:
Barbara Złotkowska, Katarzyna Glinka,
przy dużym zaangażowaniu klasy III TAK