„Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego”

W bieżącym roku nasza szkoła przystąpiła do programu „Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego”. Program ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów o europejskie demokracji parlamentarnej, europejskich wartościach obywatelskich, procesach demokratycznych, procesach decyzyjnych oraz roli Parlamentu Europejskiego.

W grudniu 2017r. odbyło się szkolenie dla koordynatorów, gdzie uzyskali informacje o celach programu, sposobach realizacji itp.

Od stycznia 2018r. nauczyciele i chętni uczniowie, zaangażowani jako Młodsi Ambasadorzy rozpoczęli działania, w wyniku których powstał punkt informacyjny poświęcony Europie, Unii Europejskiej oraz instytucjom europejskim. Znajduje się on na parterze w nowej części, obok sali nr 16. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami. Dodatkowo w gablocie znajdują się informacje na temat obecnej działalności Parlamentu Europejskiego, będą sukcesywnie uaktualniane.

Chętni nauczyciele są w trakcie realizacji lekcji o tematyce europejskiej.

Nauczyciele, którzy są koordynatorami programu w szkole to: Dorota Beczak, Teresa Dobkowska i Iwona Ustaszewska