Spotkanie w ramach projektu „Praca moją pasją”

We wrześniu odbyło się spotkanie w ramach projektu „Praca moją pasją”, w którym uczestniczyła młodzież klas 2 FMg, 2FMp, 1 TFm oraz 4 TAK.  Zaproszeni goście p. Anna Geziuk (fotograf, stylista, producent sesji zdjęciowych) oraz p. Bartosz Milewski (dr sztuk pięknych, malarz, ilustrator, twórca komiksów, wykładowca w Międzynarodowym Studium Wizażu i Charakteryzacji) przedstawili swoje sylwetki zawodowe, drogę kariery edukacyjno – zawodowej oraz pozytywne i negatywne strony zawodu artysty. Młodzież z zainteresowaniem słuchała prelekcji i chętnie zadawała pytania gościom.

Więcej informacji i prac naszych gości można znaleźć po adresami:

www.geziuk.com

www.milerskiart.com

Opiekunowie:

Anna Geziuk

Tomasz Grzyb

Sylwia Malinowska