• dav
  • dav
  • dav

Ruszył projekt Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu

13 lutego gościliśmy w progach naszej szkoły eduaktorów z Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu Piotra Kazimierskiego oraz Mateusza Perowicza, którzy poprowadzili pierwsze warsztaty dla uczestników projektu. Ponad 40 uczniów klas gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wzięło udział w fascynującej symulacji pt. „Parlament 2.0”. Celem gry było pokazanie jakie mechanizmy rządzą polskim systemem politycznym, jakie relacje panują pomiędzy partiami, Sejmem i Radą Ministrów. Uczestnicy zostali podzieleni na partie, których celem było ustalenie priorytetów, podział budżetu i rozdysponowanie stanowisk. Warsztaty dostarczyły cennej wiedzy dotyczącej polityki, a także pozwoliły nabyć wiele ważnych umiejętności tj. kreowanie wizerunku, sztuka przemówień.

Projekt Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu realizowany jest w naszej szkole w ramach kształtowania postaw patriotycznych, a także aktywizowania młodzieży do podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.