Projekt „Granty PPGR”

Informujemy, że w związku z tym, iż wielu mieszkańców Ostrołęki przez długie lata pracowało w PGO (Państwowe Gospodarstwo Ogrodnicze) – ich dzieci, wnuki i prawnuki mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego. Termin zgłoszeń do 2 listopada 2021 r. do godz. 15.00.

Pomoc dla rodzin jest możliwa w ramach projektu: Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. O pomoc mogą ubiegać się także gminy z powiatu ostrołęckiego zaliczane do obszarów popegeerowskich.

Na terenie Ostrołęki funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Ogrodnicze (PGO), które przez KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) zaliczane było do gospodarstw PGR, a więc Ostrołęka, będąc gminą popegeerowską, spełnia najważniejsze kryterium ubiegania się o grant w projekcie.

– Prosimy o zgłaszanie dzieci uczących się obecnie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych będących w linii prostej członkiem rodziny, gdzie rodzice, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekunowie prawni pracowali w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkują miasto Ostrołęka – informuje urząd miasta.

Projekt „Granty PPGR” ma na celu wyeliminowanie ograniczeń w dostępie do sprzętu komputerowego oraz internetu. Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich.

Trwa nabór wniosków. Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

– sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);

– ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

– usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w Urzędzie Miasta Ostrołęki – Wydział Oświaty w godzinach 8.00-16.00: Jadwiga Sadoska, plac gen. Józefa Bema 1, pokój 115 (I piętro), tel. (29) 764-68-11 wew. 253 w terminie do 2 listopada 2021 r. do godz. 15.00.

Link do strony www. Centrum Projektów Polska Cyfrowa gdzie jest dokładnie opisany projekt „Granty PPGR” https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr