Projekt „Akcja Komunikacja”

W grudniu i styczniu w naszej szkole przeprowadzony został projekt „Akcja Komunikacja”, którego celem było poznanie aspektów komunikacji interpersonalnej. Niemalże wszystkie klasy szkół średnich i gimnazjum wzięły udział w warsztatach ze specjalistami. Poruszone zostały aspekty komunikacji werbalnej i niewerbalnej, scharakteryzowane różne sposoby porozumiewania się i różne elementy komunikacji międzyludzkiej. Warsztaty obejmowały także wiedzę z zakresu aktywnego słuchania, a także komunikacji pośredniej i bezpośredniej.

Dziękujemy za współpracę instytucjom rynku pracy:

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Ostrołęce
oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ostrołęce

Koordynatorzy projektu:

Sylwia Malinowska – doradca zawodowy

Barbara Złotkowska – pedagog