Podsumowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w naszej szkole

OTK to wydarzenie zainicjowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, które na na celu wspieranie w dalszej, szeroko rozumianej edukacji, budowanie ścieżki kariery czy odkrywanie zasobów oraz talentów. W tym roku pracowaliśmy pod hasłem „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”.
 
Koordynator projektu:
Sylwia Malinowska
Doradca zawodowy

 

Link do filmu:

https://www.facebook.com/watch/?v=166619342345894