Nasza współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce

Można powiedzieć, że tradycją w naszej szkole stały się zajęcia z psychologiem z Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Panem Łukaszem Możejewskim, poruszające trudne tematy dotyczące funkcjonowania rodzin. Młodzież uzyskuje informacje czym jest przemoc w rodzinie, jakie są jej formy, jak się przed nią bronić i gdzie można uzyskać pomoc.

Tematy tegorocznych zajęć, które odbyły się we wszystkich klasach pierwszych to:

Przemoc w rodzinie, Choroba alkoholowa w kontekście przemocy w rodzinie.

Pan Łukasz Możejewski  wystąpił również jako przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Ostrołęce i przeprowadził z klasami I LOS, II LOS, II TE/TH, I TAK, II TAK, III TAK zajęcia na temat: Psychologiczno – społeczne oraz formalno – prawne aspekty w przypadku nieplanowanej ciąży.

                                                                                                                      Organizator: Barbara Złotkowska

pedagog szkolny