List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół

wpis w: Aktualności | 0

Szanowni Państwo,

w ostatnich miesiącach przekonaliśmy się jak ważne są postawy solidarności międzyludzkiej, otwartości na potrzeby innych, bezinteresownej pomocy a nawet poświęcenia i heroizmu w codziennych zmaganiach się z pandemią i jej skutkami.

Informacje uzyskane od Państwa wskazują, że kadra pedagogiczna z zaangażowaniem podjęła aktualne wyzwania związane z ograniczeniem funkcjonowania szkół, a co za tym idzie koniecznością realizacji kształcenia na odległość obejmującego również proces realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

Akceptacja i szacunek dla drugiego człowieka bez względu na np. różnice narodowościowe, etniczne, rasowe, wyznaniowe są propagowane w treściach podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz programach wychowawczo – profilaktycznych szkół.

Zobacz całą treść listu ——->https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/15217,List-Mazowieckiego-Kuratora-Oswiaty-do-dyrektorow-szkol.html