Konferencja „Edukacja z praktyką ”

Krajowa konferencja zespołu ekspertów ecvet „Edukacja z praktyką - partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego”

Dnia 20.11.17r. Pani Izabela E. Dąbrowska, doradca zawodowy, uczestniczyła
w Konferencji pt. „Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego” pod hasłem „Odkryj swój talent”. Celem przedsięwzięcia było podniesienie atrakcyjności oraz poprawa wizerunku kształcenia i szkoleń zawodowych w Europie poprzez zwrócenie uwagi na promocję i rozwój kształcenia zawodowego oraz dopasowanie go do potrzeb rynkowych, istotę integracji teorii z praktyką w procesie kształcenia zawodowego, współpracę szkół zawodowych z pracodawcami oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe.