Konstytucja 3 maja

Pierwsza w Europie i druga na świecie nowoczesna, spisana konstytucja.
Uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Formalnie zniosła liberum veto.
Zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną.
Stawiała chłopów pod ochronę państwa, łagodząc nadużycia pańszczyzny.
Wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty.
Była „ostatnią wola i testamentem gasnącej Ojczyzny”
Ustawa Rządowa z dnia 3 maja. Uchwalona 3 maja 1791 roku.
Została zaprojektowana w celu zlikwidowania wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Przez 123 lata rozbiorów przypominała o walce o niepodległość.
W 1891 r. Jan Matejko namalował poświęcony jej obraz.

W 2021 roku mija 230 lat od uchwalenia konstytucji. Taka okrągła rocznica to doskonała okazja do zapoznania uczniów z historią uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz najważniejszymi pojęciami i postaciami związanymi z tym wydarzeniem.
Zamek królewski w Warszawie oferuje do pobrania bezpłatne gotowe scenariusze lekcji, filmy i karty pracy dla uczniów dotyczące Konstytucji 3 maja.

https://www.zamek-krolewski.pl/edukacja/filmy/Konstytucja-3-maja