Konkurs „Pomysł na biznes – mój biznesplan”

20 listopada uczniowie klas drugich wzięli udział w konkursie pn.: „Pomysł na biznes – mój biznesplan” organizowanym w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Uczniowie pod kierunkiem doradcy zawodowego OHP uczyli się pisania biznesplanów, generując pomysły na własny biznes w naszym mieście i okolicach.

Biznesplan to gotowy dokument, który można załączyć do wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości.

Komisja konkursowa wyróżniła prace następujących uczniów:

I miejsce  Bartosz Buciński – kl. 2 TIa

II miejsce  Sara Gogól – kl. 2 TE

III miejsce  Wiktor Łępicki – kl. 2 TIa

Biznesplany charakteryzowały: innowacyjność pomysłów, kreatywność działań oraz uwzględnienie potrzeb rynku i konkurencji. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody. Gratulujemy!

Organizatorzy konkursu:

Barbara Olech

Sylwia Malinowska