Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną o krajach anglojęzycznych Pt.: „watch and discover ! ”

 

CELE KONKURSU:

  • Promocja nauki języków obcych

  • Zainteresowanie uczniów kulturą krajów anglojęzycznych

  • Kształtowanie umiejętności posługiwania się technologiami IT

  • Kształtowanie otwartej postawy wobec innych kultur

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Przewidziano ciekawe nagrody…

Organizatorzy konkursu:

Katarzyna Kisielewska

Małgorzata Grabowska

 

Regulamin konkursu na prezentację multimedialna