Konkurs „Dekoracje Bożonarodzeniowe”

wpis w: Aktualności | 0

Regulamin konkursu pt. „Dekoracje Bożonarodzeniowe”
1. Temat konkursu „Dekoracje Bożonarodzeniowe”
2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce.
3. Czas trwania konkursu od 04.12.2017 do 18.12. 2017.
4. Konkurs adresowany jest do wszystkich klas w ZSZ Nr 3 w Ostrołęce oraz Gimnazjum
Nr 2 w Ostrołęce.
5. Celem konkursu jest rozbudzenie plastycznej i projektowej twórczości uczniów.
6. Tematyka prac związana jest ze stroikami bożonarodzeniowymi, technika i forma pracy dowolna.
7. Komisja w składzie Pani V-ce Dyrektor Anna Dudzic oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych w technikum architektury krajobrazu P. Agnieszka Rosochadzka, P. Katarzyna Glinka oraz P. Bartosz Szyzdek wybierze trzy najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania.
8. Składane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników, przechodzą na własność organizatora konkursu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
10. Wszystkie nadesłane prace zostaną sprzedane na terenie szkoły, a całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na leczenie chorego ucznia z naszej szkoły.
11. Przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu za zajęcie pierwszych trzech miejsc.
12. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy lub podziękowania w formie elektronicznej bądź tradycyjnej (drukowanej).
13. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
14. Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora.
15. Wszystkie pytanie prosimy kierować do nauczycieli przedmiotów zawodowych
w technikum architektury krajobrazu.

​ Organizatorzy