Komunikacja, a sztuka

W ramach projektu „Akcja komunikacja” odbyły się warsztaty twórcze, podczas których powstały prace plastyczne, będące przekazem artystycznym uczniów do młodzieży. Jest to wyraźny apel o potrzebę bezpośredniego komunikowania się między ludźmi.

Prace powstały pod kierunkiem p. Agaty Sakowskiej i p. Sylwii Malinowskiej