KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2021/2022

wpis w: Aktualności | 0

Zbliża się zakończenie pierwszego etapu edukacji szkolnej. Uczniowie ósmej klasy
szkoły podstawowej stoją przed wyborem dalszej drogi kształcenia. Rozważają wybór szkoły
ponadpodstawowej, w której zamierzają kontynuować naukę.
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce,
pragnie przedstawić Państwu ofertę kształcenia na nowy rok szkolny 2021/2022 i zachęcić
Ósmoklasistów do podjęcia nauki w swojej placówce.


Proponujemy kształcenie w Technikum Nr 3 w zawodach:

ZAWÓD/KIERUNEK KLASA PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W REKRUTACJI PRZEDMIOT ROZSZERZONY JĘZYKI OBCE
Technik informatyk 1 TI język polski
matematyka
język obcy
informatyka
język angielski język angielski
język niemiecki
Technik programista 1 TP język polski
matematyka
język obcy
informatyka
matematyka język angielski
język niemiecki
Technik architektury krajobrazu 1 TAK język polski
matematyka
język obcy
plastyka
biologia język angielski
język niemiecki
Technik fotografii i multimediów 1 TFM język polski
matematyka
język obcy
informatyka
język angielski język angielski
język niemiecki
Technik ochrony środowiska 1 TO język polski
matematyka
język obcy
geografia
geografia język angielski
język niemiecki

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Ostrołęce posiada doskonałą bazę lokalową i dydaktyczną.
Uczniowie ZSZ Nr 3 osiągają dobre wyniki z egzaminów maturalnych i zawodowych.
W latach ubiegłych znajdowaliśmy się na najwyższych miejscach w Ostrołęce w kategorii:
Technikum w Mazowieckim Rankingu „Perspektyw”.
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 to szkoła bezpieczna i przyjazna, dającą szansę
rozwoju każdemu młodemu człowiekowi, pomaga rozwijać pasje i talenty, zapewnia
niepowtarzalną atmosferę.