Kampania profilaktyczna „Stop Fas”

Akcja informacyjno profilaktyczna w Ostrołęce

W środę, 9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy). Na istotę problemu zwraca uwagę Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce, która po raz pierwszy zainicjowała kampanię profilaktyczno-informacyjną „Stop FAS” w naszym mieście.

Więcej na stronie https://www.ostroleka.pl/aktualnosci/a/swiatowy_dzien_fas