Informacja

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce informuje, że 14 i 15 października 2021r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Chętnych uczniów zapraszamy w tym czasie na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, organizowane przez szkołę w godzinach 8.30 – 14.30.