Energa Elektrownie Ostrołęka ufundowała stypendium za naukę dla Fabiana


Zarząd Energa Elektrownie Ostrołęka SA przyznał Fabianowi Parzychowi – uczniowi klasy 2 Technikum Energetycznego – stypendium za wysokie wyniki nauczania w roku szkolnym 2018/2019.

Stypendium zostało przyznane Fabianowi od października 2019 r. do czerwca 2020 r. W ten sposób firma Energa Elektrownie SA, sprawująca patronat nad tym kierunkiem w naszej szkole, wspiera zdolnych uczniów.

Fabianowi gratulujemy!