EKOCYRKULARNI

wpis w: Aktualności | 0

EKOCYRKULARNI” to projekt, który ma na celu przybliżenie młodym ludziom zasad Gospodarki Cyrkularnej. Czym jest Gospodarka Cyrkularna lub inaczej Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ) i jak jest ona wdrażana w naszej szkole? Poniżej znajdziecie odpowiedzi na te pytania.

Gospodarka o obiegu zamkniętym działa tak, żeby wartość surowców, materiałów i gotowych produktów była zachowana najdłużej jak to możliwe, przy jednoczesnej minimalizacji produkcji odpadów. W obiegu zamkniętym koniec życia produktu jest zarazem początkiem życia nowego produktu lub usługi. Wszystkie materiały zostają spożytkowane, a ich wartość jest zmaksymalizowana.

W naszej szkole zarówno uczniowie jak i wszyscy pracownicy szkoły podejmują szereg działań, dzięki którym minimalizowana jest ilość odpadów, ponownie wykorzystujemy różnorodne materiały oraz prowadzimy działania mające na celu wzrost świadomości ekologicznej. Oto realizacje niektórych naszych działań:

– warsztaty edukacyjne o tematyce GOZ dla klas technikum w zawodzie Technik Ochrony Środowiska,

– uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły otrzymali drogą elektroniczną materiały dotyczące gospodarki cyrkularnej, a wychowawcy klas zostali poproszeni o przeprowadzenie zajęć na godzinach wychowawczych na temat GOZ,

– we wrześniu w szkole przeprowadzono kiermasz podręczników,

– w bibliotece szkolnej prowadzone są akcje Bookcrossing (przekazywanie książek innym osobom) oraz Plantcrossing (przygarnij, wymień lub oddaj kwiaty w dobre ręce)

– szkoła corocznie bierze udział w akcji Sprzątanie Świata,

– uczniowie w ramach zajęć praktycznych samodzielnie zagospodarowali teren wokół szkoły (nasadzenia drzew i krzewów), który służy mieszkańcom pobliskiego osiedla i przedszkolu które sąsiaduje ze szkołą,

– dekoracje wykonywane na różne okazje i uroczystości szkolne wykonywane są z surowców wtórnych i wykorzystywane są wielokrotnie (np. choinka z butelek),

– w czerwcu przeprowadzono w szkole Szkolne Dni Środowiska, podczas których uczniowie brali udział w konkursach np. quiz z wiedzy ekologicznej, zbiórka nakrętek czy konkurs na ulotkę dotyczącą segregacji odpadów,

– w całym roku szkolnym uczniowie uczestniczą w licznych spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów oraz instytucji związanych z ochroną przyrody, np. wycieczki do nadleśnictwa, spotkanie z przedstawicielem Kurpiowskiego Bractwa Bartnego,

– w maju uczniowie naszej szkoły zasiali Łąkę kwietną nad brzegiem Narwi w Ostrołęce,

– szkoła jest wyposażona w czujnik antysmogowy, który codziennie informuje uczniów i pracowników szkoły o jakości powietrza w okolicy,

– młodzież z naszej szkoły wykonała karmniki dla ptaków, które zostały zawieszone w jednym z miejskich parków.

Dodatkowo w ZSZ nr 3 w Ostrołęce, w ramach stałej praktyki prowadzone są następujące akcje:

– w szkole znajdują się kosze do selektywnej zbiórki odpadów, do której zbierane są posegregowane śmieci,

– w szkole oszczędzana jest woda (instalacje hydrauliczne są stale konserwowane, aby zapobiegać awariom i uniknąć „kapania” wody z kranów) i energia (światła w salach zapalane są tylko w trakcie lekcji oraz gdy naturalne światło słoneczne nie jest wystarczające, sprzęt komputerowy, drukarki itp. jest wyłączany kiedy nie jest używany),

– obieg informacji i dokumentów między dyrekcją a pracownikami odbywa się za pośrednictwem skrzynki elektronicznej, bez konieczności robienia wydruków,

– na terenie przy szkole znajduje się kompostownik,

– w szkole zbierane są nakrętki, baterie itp.

 

wycieczki

Picture 14 of 14